Oceľové debnenie

 • Oceľové debnenie na mieru

  Oceľové debnenie na mieru

  Oceľové debnenie je vyrobené z oceľovej čelnej dosky so zabudovanými rebrami a prírubami v pravidelných moduloch.Príruby majú v určitých intervaloch vyrazené otvory na montáž svorky.
  Oceľové debnenie je pevné a odolné, preto ho možno v stavebníctve mnohokrát opätovne použiť.Dá sa ľahko zostaviť a postaviť.S pevným tvarom a konštrukciou je mimoriadne vhodné aplikovať na konštrukcie, pre ktoré je potrebné veľké množstvo konštrukcií rovnakého tvaru, napr. výškové budovy, cesty, mosty atď.

 • Prefabrikované oceľové debnenie

  Prefabrikované oceľové debnenie

  Prefabrikované nosníkové debnenie má výhody vysokej presnosti, jednoduchej konštrukcie, zaťahovacej, ľahko demontovateľnej a jednoduchej obsluhy.Môže sa zdvíhať alebo ťahať na miesto odlievania integrálne a demontovať integrálne alebo po častiach po dosiahnutí pevnosti betónu a potom vytiahnuť vnútornú formu z nosníka.Je to praktická inštalácia a ladenie, nízka pracovná náročnosť a vysoká účinnosť.